WallMuralia Kontakt

Kontakt Wallmuralia

 

WallMuralia

Siedziba firmy:
Drukarnia Piga.PL Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 68
43-100 Tychy
SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
NIP
6462933172
REGON
243492288
Kapitał zakładowy: 55 tys. zł. 


E-mail: biuro@wallmuralia.pl


Telefon: +48 (32) 700 34 38


Chat - ikonę znajdziesz w prawym dolnym rogu ekranu

 Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).