Reklamacje i zwroty w sklepie Wallmuralia

REKLAMACJE

1. Okres gwarancyjny na produkty oferowane w naszym sklepie wynosi 24 miesięcy.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar jest niezgodny z umową (rękojmia). Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku kupującego nie będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą o cechach konsumenta.

3. Jeżeli Towar posiada wadę, Klient ma prawo do:

a) żądania wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

b) ma prawo odstąpić od umowy tylko i wyłącznie w momencie kiedy, sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, brak zgodności z umową występuje nadal, z oświadczenia sprzedawcy wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemne lub mailowej na adres Sprzedawcy. Złożenie reklamacji w formie elektronicznej na adres biuro@wallmuralia.pl przyspieszy czas realizacji reklamacji.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Podstawą do wniesienia reklamacji są wady techniczne produktu, takie jak:

- niewłaściwy rozmiar,

- niewłaściwy kadr,

- niewłaściwy rodzaj materiału

- brak którejkolwiek z części składowych zamówienia

8. Reklamacjom nie podlega:

-Zgłoszenie , że motywy takie jak np. brokat, złoto, srebro, beton, marmur, pordzewiała blacha, drewno itp. nie wygląda jak w rzeczywistości. Motywy są nadrukowane przez co mogą się różnić wyglądem od ich prawdziwych odpowiedników. Refleksy światła nie są elementami grafiki.

-Różnica w kolorach. Odcienie gotowego produktu mogą różnić się delikatnie od wizualizacji ze względu na kalibrację monitora, na którym ogląda się przedmioty, maszynę drukującą i rodzaj użytego tuszu – różnica w odcieniach nie jest powodem do reklamacji.

-Poprzednie zamówienie miało inny kolor. Zamówienia tworzone w innym przedziale czasowym w przypadku domawiania towaru mogą się delikatnie różnić odcieniami i kadrem, ponieważ wszystkie produkty wytwarzamy po otrzymaniu zamówień.

-Uszkodzenia mechaniczne (ingerencja w produkt, przypalenia, niewłaściwe zastosowanie),

-Gwarancji nie podlega mechanizm zegara.

Prawo odstąpienia od warunków umowy